Łata profilująca ze sterowaniem automatycznym PULL Powiększenie

PROFILER 02 - Łata profilująca ze sterowaniem automatycznym

PROFILER 02

New

Profiler 02 pozwala na dokładne i szybkie profilowanie oraz niwelowanie powierzchni. 

Zastosowanie: wszelkie rodzaje podłoża o granulacji do 40 mm. Przystosowany do maszyn z pływającym układem hydraulicznym.

More details

Szerokość robocza 200 + 50 cm (klapy boczne) lub 240 + 50 cm (klapy boczne)
Kąt wychylenia lemieszy max.+/- 5°
Wysokość lemieszy 40 cm
Ciężar 1080 lub 1150 kg
MASZYNA NOŚNA ZALECANE PARAMETRY
Ciśnienie układu hydraulicznego 200 bar
Min. wydajność układu hydraulicznego 40 l/m
Udźwig 1100 kg
Min. ciężar 5000 kg

Profiler 02 przeznaczony jest do profilowania i niwelowania powierzchni na placach budowy. Można nim profilować i przewozić materiały sypkie i niespoiste takie jak np. piach, żwir. 
Profiler 02 znajduje zastosowanie tam gdzie liczy się szybkość i dokładność. Pozwala na dokładne i szybkie profilowanie i niwelowanie powierzchni ze wstępnym zagęszczeniem i jej wygładzeniem np. pod układanie kostki brukowej.
Profiler 02 przeznaczony jest do współpracy z maszynami roboczymi takimi jak ładowarki, koparko – ładowarki i innymi które spełniają warunki takie jak: udźwig, wydatek układu hydraulicznego, napięcie zasilania.
Profiler 02 wykonany jest wytrzymałych profili stalowych a elementy narażone na ścieranie ze stali odpornych na ścieranie.

Zaletami są:

  • wysoka dokładność wyrównywanego terenu +/- 5 mm,
  • szybki montaż i demontaż na maszynie roboczej około 2 min
  • obsługa jednoosobowa
  • praca przy jeździe do tyłu
  • praca na pływającym układzie hydraulicznym maszyny roboczej, co pozwala wykonywać powierzchnie wstępnie zagęszczone i wygładzone
  • możliwość transportu materiału przy pomocy zintegrowanej łyżki
  • mała wysokość co pozwala na stosowanie na niskich maszynach
  • możliwość pracy z systemami 2D składający się czujników laserowych, czujnika spadku oraz opcjonalnie czujnika ultradźwiękowego. Wszystkie te elementy mogą być ze sobą łączone.
  • możliwość pracy z systemami 3D GPS, GPS/GeoROG

Zastosowanie elektronicznych układów sterowania w które jest wyposażony Profiler 02 pozwala na znaczne skrócenie czasu prac budowlanych w porównaniu do łat ciągnionych (ręcznie, mechaniczne) ze względu na wyeliminowanie czasochłonnego układania i poziomowania prowadnic i zwiększeniu prędkości jazdy. Zwiększa dokładność grubości nanoszonych kolejnych warstw materiału co pozwala na zaoszczędzenie drogich materiałów i obniżenie kosztów budowy. Równomiernie naniesione i zagęszczone warstwy niwelują problemy z nierównomiernym osiadaniem warstwy wierzchniej.

Praca przy pływającym układzie hydraulicznym maszyny (ramiona maszyny do których zamocowany jest profiler poruszają się niezależnie do jej układu jezdnego, co zapobiega przenoszeniu wahań z kół na profilera ) odbywa się przy jeździe roboczej do tyłu.

Przy zastosowaniu czujnika ultradźwiękowego można odwzorowywać profil podłoża np. z ustawionych krawężników co pozwala na dokładne zgranie wysokości profilowanej nawierzchni z wysokością krawężników. Jednocześnie można zadawać spadki boczne co pozwala na uzyskanie profile daszkowego lub korytkowego. W ten sam sposób można wykonywać np. łuki drogi odwzorowując np. linkę.