• ul. Wysockiego 164A, 15-167 Białystok
 • +48 85 654 46 20
  • 29 WRZ 17

  Zapytanie ofertowe – Oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo /CAM/

  Zapraszamy do składania oferty cenowej na nabycie licencji – 1 szt. oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo /CAM/.

  Termin składania ofert: 9 października 2017 r.

  Do pobrania:
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

  fundusze_st