• ul. Wysockiego 164A, 15-167 Białystok
 • +48 85 654 46 20
  • 15 LUT 18

  Jazon Sp. z o.o. otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego

  Jazon Sp. z o.o. otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”, umowa o powierzenie grantu nr Grant/74.

  Cel projektu:

  • wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów filtrujących służących podwyższeniu żywotności chłodziw;
  • potwierdzenie skuteczności działania produkowanych urządzeń (w zakresie podwyższenia żywotności chłodziw i ich ekologicznych funkcjonalności);
  • wdrożenie dedykowanego oprogramowania CAM w celu skrócenia czasu realizacji poszczególnych zadań w procesach wytwórczych, obniżenie kosztów wytworzenia urządzeń;

  Efekty realizacji przedsięwzięcia:

  • przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność działania produkowanych urządzeń w zakresie podwyższenia żywotności chłodziw i ich ekologicznych funkcjonalności;
  • w przedsiębiorstwie zostało wdrożone dedykowane oprogramowanie CAM w celu skrócenia czasu realizacji poszczególnych zadań w procesach wytwórczych, obniżenie kosztów wytworzenia urządzeń;
  • aktualnie trwa proces wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów filtrujących służących podwyższeniu żywotności chłodziw;

  Wartość całkowita projektu: 97 050,69 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich:  63 122,40 PLN