• ul. Wysockiego 164A, 15-167 Białystok
 • +48 85 654 46 20
  • 15 GRU 19
  • 0
  JAZON S.p. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.”

  JAZON S.p. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.”

  JAZON  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0152/17 pn. “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z

  • 03 GRU 19
  • 0

  Zapytanie ofertowe na usługę budowy strony www

  W związku z realizacją projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pt. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Poniżej  zamieszczamy zapytanie dotyczące usługi budowy strony internetowej. Termin składania ofert: 10.01.2020 Do Pobrania: Zapytanie

  • 03 GRU 19
  • 0

  Dostarczenie usługi w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi – zapytanie

  W związku z realizacją projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pt. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Poniżej zamieszczamy link do zapytania na dostawę usługi w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi.

  • 11 CZE 19
  • 0

  JAZON z nagrodą Acanthus Aureus

  Jazon Sp. z o.o. w tegorocznej edycji targów ITM w Poznaniu został odznaczony nagrodą Acanthus Aureus. Statuetka ACANTHUS AUREUS to wyróżnienie przyznawane wystawcom, którzy najlepiej potrafili zobrazować swoją wizję stoiska w połączeniu ze strategią marketingową firmy. Na stoisku w salonie Salon Obrabiarek i Narzędzi Mach -Tool prezentowane były m.in. obrabiarki CNC do metalu oraz rozwiązania