Aktualności

3 czerwca 2024

Jak automatyzacja procesów wpływa na wyniki produkcyjne zakładu przemysłowego?

Automatyzacja procesów produkcyjnych staje się kluczowym elementem nowoczesnych zakładów przemysłowych, umożliwiającym znaczne zwiększenie efektywności i jakości produkcji. Przez zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak robotyka, sztuczna inteligencja oraz systemy sterowania, przedsiębiorstwa mogą minimalizować udział pracy ręcznej w produkcji, co prowadzi do szybszego i bardziej precyzyjnego procesu wytwarzania produktów. Automatyzacja nie tylko przyspiesza produkcję, ale również zwiększa […]

3 kwietnia 2024

Budowa i działanie tokarskich centrów obróbczych

Przygotowanie elementów metalowych wymaga zastosowania odpowiedniej metody nadawania im pożądanego kształtu, wymiarów oraz poziomu wykończenia powierzchni. Tam, gdzie liczy się niska tolerancja wymiarowa, najczęściej stosuje się różne odmiany obróbki ubytkowej. W grę wchodzi tu elektrodrążenie bądź skrawanie, które jest bardziej rozpowszechnione. W jego ramach – zależnie od potrzeb – wykonywane są operacje frezowania, dłutowania, przeciągania, […]

16 lutego 2024

Nowy asortyment w ofercie JAZON – zaburtowa wykaszarka do wodorostów

  Nowość w ofercie firmy Jazon! Zaburtowa wykaszarka do wodorostów Poszerzamy ofertę o Urządzenia komunalne Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz innowacyjny produkt – zaburtową wykaszarkę do wodorostów, która stanowi doskonałe rozwiązanie problemu zarastających akwenów. Nasza wykaszarka umożliwia wycinanie porostów wodnych w fazie ich wzrostu, co przyczynia się do utrzymania równowagi ekosystemu w zbiornikach wodnych – […]

2 lutego 2024

Zastosowanie blach zgrzewanych

Wytwarzanie komponentów wykonanych z metalu często wiąże się z koniecznością łączenia ze sobą fragmentów materiału. Tam, gdzie ma ono mieć trwałych charakter, można skorzystać z kilku różnych technik uzależnionych od potrzebnej w danym przypadku wytrzymałości oraz charakteru powstającego komponentu. W grę może więc wchodzić tzw. połączenie pasowane, użycie elementów złącznych w postaci nitów, a także […]

13 grudnia 2023

Dołącz do Ligi jazON

🚀 Dołącz do Brukarskiej Ligi Jazon – jazOn! 🧰 Dołącz do naszego Programu „Brukarska Liga Jazon” i odkryj świat wiedzy brukarskiej, cennych opinii, porad, nagród oraz uznania! 🌐 Profil FB: @jazonarzedziabrukarskie 🔍 Zakosztuj z 3 Niezależnych Stref: I. Włącz się do dyskusji – #dyskusjaON 🗣️ Pozostawiaj merytoryczne komentarze pod postami z prezentacją narzędzi. Zaangażuj się […]

6 grudnia 2023

Obróbka uzębień bez tajemnic

W większości maszyn i urządzeń niezbędne jest zastosowanie sprawnego i odpornego na działanie czynników zewnętrznych systemu przekazywania napędu. W sytuacjach, gdy w grę wchodzą znaczne obciążenia mechaniczne, a także konieczność przenoszenia wysokich momentów obrotowych i pracy z dużymi prędkościami obrotowymi, przy jednoczesnej małej awaryjności oraz ponadprzeciętnej żywotności najczęściej wybierane są koła zębate. Ich praca polega […]

20 listopada 2023

Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Re_Open UK

  Informacja o realizacji projektu W ramach Programu Re_Open UK z dnia 16 marca 2023 r. numer wniosku o dofinansowanie projektu:   PBAR.02.01.00-00-0760/23 „Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do pobrexitowej rzeczywistości” Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 746,62 EUR (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć euro 62/100). „Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Ostatecznego odbiorcę na […]

11 października 2023

Budowa i działanie frezarskich centrów obróbczych

Przygotowanie elementów wykonanych z metalu, które mają odznaczać się wysoką jakością, a więc niską tolerancją wymiarową oraz odpowiednim poziomem wykończenia powierzchni wymaga ich wcześniejszej precyzyjnej obróbki kształtowej, metodą pozwalającą na uzyskanie potrzebnej geometrii danego detalu. Najbardziej uniwersalnym sposobem formowania wyrobów jest frezowanie w stali oraz metalach nieżelaznych, których charakterystyka na to pozwala. Przekonajmy się, na […]

20 września 2023

Które dziedziny przemysłu są najbardziej zautomatyzowane?

  Dążenie do zwiększenia tempa realizacji wszystkich procesów technologicznych przy zachowaniu wysokiej jakości powstających wyrobów znajduje swoje odbicie w stosowaniu rozwiązań, które zmniejszają ilość operacji wymagających ingerencji operatorów używanych urządzeń. Wiele linii jest przestawianych na szybsze i bardziej sprawne działanie przez wprowadzanie zaawansowanej automatyzacji lub robotyzacji. Trendy te są widoczne we wszystkich gałęziach przemysłu, jednak […]

4 sierpnia 2023

Jazon realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0416/23

Jazon Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0416/23-00 zawartą w dniu 18.07.2023 r. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0416/23 pn. „Rozwój firmy Jazon Sp. z o.o. poprzez zwiększenie udziału na rynku krajowym i nowoczesnych rynkach zagranicznych w oparciu o konkurencyjny produkt własnej konstrukcji” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w […]

24 lipca 2023

Zautomatyzowane stanowiska spawalnicze: Przyszłość precyzyjnej produkcji!

Zautomatyzowane stanowiska spawalnicze - Przyszłość precyzyjnej produkcji! Precyzja, wydajność, oszczędność czasu i kosztów oraz bezpieczeństwo pracowników

29 czerwca 2023

JAZON Sp. z o.o. na misji gospodarczej, organizowanej przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju

Cieszymy się, że będziemy reprezentować nasze przedsiębiorstwo w Monachium, Niemcy. 26-30 czerwca 2023 r. Kolejna misja gospodarcza, organizowana przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju, odbędzie się w Monachium. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele ośmiu przedsiębiorstw z branży […]

1 czerwca 2023

Przemysłowe znaczenie obróbek tokarskich

Wykonywanie elementów metalowych przeznaczonych do zastosowań precyzyjnych wymaga niezwykle dokładnego kształtowania materiału i nierzadko osiągania niskich tolerancji wymiarowych oraz wysokiej jakości przygotowywanych powierzchni. Wśród technologii stosowanych na najszerszą skalę i pozwalających na szybkie uzyskiwanie rezultatów znajdują się techniki obróbki skrawaniem. Wiążą się one z formowaniem detali przez usuwanie z nich naddatku przy użyciu narzędzia zawierającego […]

26 kwietnia 2023

Automatyzacja w procesach produkcji części metalowych

Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa zależą w znacznej mierze od tego, w jakim stopniu jest ono w stanie zoptymalizować realizowane operacje technologiczne, by przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskać wyższe tempo produkcji oraz w możliwie największym stopniu zredukować związane z nimi koszty. Niezawodnym sposobem w przypadku firm prowadzących działalność związaną z obróbką metalu i wytwarzaniem z niego wszelkiego […]

28 lutego 2023

Zgrzewanie blach krok po kroku

Wykonywanie trwałych połączeń elementów metalowych może przebiegać na różne sposoby. W wielu operacjach technologicznych wykorzystuje się technikę zgrzewania. Znajduje ona zastosowanie m.in. w przypadku prętów, profili, w tym rur, a także części wykonanych z blachy. Zgrzewanie blach jest używane w procesach produkcyjnych maszyn, urządzeń, pojazdów czy narzędzi, a także przedmiotów użytkowych. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

9 grudnia 2022

Wykorzystanie robotyzacji w spawaniu blach stalowych

Wytwarzanie wyrobów, w których wykorzystuje się różne elementy metalowe, zwykle pociąga za sobą  konieczność szybkiego łączenia tworzących je komponentów. Tam, gdzie poszczególne komponenty mają być spojone na stałe, najczęściej stosowane są procesy spawania polegające na punktowym upłynnieniu metalu w miejscu złączenia, w celu scalenia fragmentów w jednorodną całość. Gwarantuje to wysoką wytrzymałość, a także eliminuje […]

11 października 2022

Na czym polega toczenie CNC metali?

Wytworzenie elementów metalowych o wysokiej dokładności wymiarowej i poziomie wykończenia powierzchni wymaga korzystania z zaawansowanych metod obróbki. Wśród technologii, które są w tym celu wykorzystywane najczęściej, znajdują się przede wszystkim różne odmiany obróbki ubytkowej, polegające na usuwaniu naddatku w celu uzyskania wymaganej w konkretnym przypadku geometrii, a zwłaszcza skrawanie wiążące się z odspajaniem niepotrzebnego materiału […]

2 września 2022

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX

Już wkrótce odbędą się Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

11 sierpnia 2022

Najpopularniejsze metody obróbki metali

Obróbka metali to zbiorcza nazwa dla różnych procesów zmieniających parametry metali – nie tylko ich wielkość i kształt, ale także właściwości fizyczne i chemiczne. Stosuje się ją w wielu gałęziach przemysłu, głównie przy produkcji maszyn, sprzętu AGD i RTV, części elektronicznych. Poznaj podstawowe metody stosowane do obróbki metali.

28 czerwca 2022

Montaż przemysłowy kiedyś a dziś. Co zmieniło się na przestrzeni lat?

Montaż przemysłowy to proces produkcji maszyn i linii produkcyjnych składający się z trzech etapów: planowania, instalacji oraz testowania. Nieustanny rozwój techniki sprawia, że na wszystkich etapach wdrażane są coraz nowsze technologie. Sprawdź, jak bardzo zmieniły się one na przestrzeni lat.

22 kwietnia 2022

Targi edukacji i pracy organizowane przez Starostę Białostockiego i Powiatowy Urząd Pracy

W dniach: 22 – 23.03.2022r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyły się targi edukacji i pracy organizowane przez Starostę Białostockiego i Powiatowy Urząd Pracy. Była to okazja dla przedstawicieli naszej firmy, aby zaprezentować uczniom 8 klas szkół podstawowych profil naszej działalności oraz związane z nim możliwości rozwoju zawodowego. Jako firma gwarantująca pracę w interdyscyplinarnym zespole, […]

12 kwietnia 2022

Jak przebiega proces frezowania w stali?

Frezowanie jest jednym z najbardziej podstawowych procesów obróbki stali. Można je stosować zarówno na płaskich, jak i skomplikowanych powierzchniach, na przykład brzegach gwintów czy kół zębatych. Dzięki tej obróbce można otrzymać przeróżne kształty takie jak ząbki, otwory, gwinty i inne. W jaki sposób przebiega frezowanie?

30 marca 2022

Udział firmy Jazon w seminarium biznesowym w Paryżu

Projekt: Udział firmy JAZON Sp. z o.o. w Podlaskim seminarium biznesowym 6 kwietnia 2022 r. w Paryżu, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Francji, zaplanowanego na 4-8 kwietnia 2022 r. Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności […]

2 marca 2022

Charakterystyka i działanie zautomatyzowanych systemów załadowczych

Procesy załadowywania towarów za pomocą zwykłych wózków widłowych mogą zabierać sporo czasu, który spowalnia produkcję, szczególnie jeśli w danym przedsiębiorstwie muszą być bardzo często powtarzane. Dlatego warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób działają automatyczne systemy załadowcze, dzięki którym w znacznym stopniu można usprawnić pracę i uzyskać dużo większe tempo przepływu towarów. To sprawia, że […]

21 grudnia 2021

Jak robotyzacja wpłynęła na procesy obróbcze metalu?

Obróbka metalu to różnorodne procesy, które mają na celu zmianę wymiarów, właściwości i kształtu konkretnych elementów. Prace związane z obrabianiem stosowane są przede wszystkim w zakładach przemysłowych i różnej wielkości warsztatach. Wykorzystuje się do tego maszyny i urządzenia, które mogą być obsługiwane ręcznie, ale coraz częściej proces ten podlega automatyzacji i robotyzacji, dzięki czemu wymaga […]

2 listopada 2020

JAZON Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Miło nam poinformować, że JAZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr SA.57015 (2020/N) w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej i wsparcie bieżącej działalności spółki JAZON, w czasie utrudnień wywołanych pandemią COVID – 19 […]

15 grudnia 2019

Dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon Sp. z o.o.”

JAZON S.p. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.” JAZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0152/17 pn. “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. […]

3 grudnia 2019

Dostarczenie usługi w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi – zapytanie

W związku z realizacją projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pt. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Poniżej zamieszczamy link do zapytania na dostawę usługi w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi. […]

3 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe na usługę budowy strony www

  W związku z realizacją projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pt. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Poniżej  zamieszczamy zapytanie dotyczące usługi budowy strony internetowej. Termin składania ofert: 10.01.2020 Do Pobrania: […]

11 czerwca 2019

JAZON z nagrodą Acanthus Aureus

Jazon Sp. z o.o. w tegorocznej edycji targów ITM w Poznaniu został odznaczony nagrodą Acanthus Aureus. Statuetka ACANTHUS AUREUS to wyróżnienie przyznawane wystawcom, którzy najlepiej potrafili zobrazować swoją wizję stoiska w połączeniu ze strategią marketingową firmy. Na stoisku w salonie Salon Obrabiarek i Narzędzi Mach -Tool prezentowane były m.in. obrabiarki CNC do metalu oraz rozwiązania […]

21 stycznia 2019

JAZON Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Miło nam poinformować, że JAZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Jazon Sp. z o.o. dąży do […]

10 października 2018

Kolejna edycja jesiennych targów TOOLEX już za nami

W dniach 2-4 października 2018 roku w Sosnowcu białostocki JAZON zaprezentował m.in. najnowszą ofertę zaawansowanych technologii szlifierskich. Udział w targach to doskonała okazja do zaprezentowania nowych rozwiązań niedostępnych dotąd na rynku europejskim. Jedną z takich nowości jest szlifierka koordynacyjna JG 510 CM, laureatka Złotego Medalu MTP, która swą premierę miała podczas targów Machtool.

11 czerwca 2018

JAZON ponownie ze Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich

Rok 2018 okazał się bardzo szczęśliwy – JAZON Sp. z o.o. ponownie wrócił ze Złotym Medalem MTP. „Medalistką” w tym roku została Szlifierka Koordynacyjna JG-510 CM, wyróżnienie jest świadectwem oraz potwierdzeniem wysokiej jakości oraz innowacyjności maszyny. W salonie MACH-TOOL na powierzchni 200 m2 JAZON Sp z o.o. zaprezentował bogatą ofertę obrabiarek do metalu CNC i […]

15 lutego 2018

Jazon Sp. z o.o. otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego

Jazon Sp. z o.o. otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”, umowa o powierzenie grantu nr Grant/74. Cel projektu: wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów filtrujących służących podwyższeniu żywotności chłodziw; potwierdzenie skuteczności działania produkowanych urządzeń (w zakresie podwyższenia […]

14 lutego 2018

Nowa realizacja JAZON Sp. z o.o. – GNIAZDO DO FREZOWANIA I NAWIERCANIA NAKIEŁKÓW

W przedsiębiorstwie JAZON Sp z o.o. zakończono produkcję i przeprowadzono pomyślnie testy pracy Zrobotyzowanego GNIAZDA DO FREZOWANIA I NAWIERCANIA NAKIEŁKÓW w wałkach do przekładni zębatych. Jest to kolejny zrealizowany projekt z grupy ZROBOTYZOWANYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW PRODUKCJI ORAZ MONTAŻU wpisujący się w Przemysł 4.0 w tym przedsiębiorstwie. W skład urządzenia wchodzą: wykonana przez JAZON obrabiarka […]

23 stycznia 2018

JAZON na targach NORTEC w Hamburgu

W dniach 23-26 stycznia 2018 roku w Hamburgu odbywają się Targi NORTEC. Zakres tematyczny targów odzwierciedla poszczególne etapy produkcji przemysłowej, począwszy od wykonania prototypu po gotowy produkt końcowy. Udział w targach NORTEC to doskonała okazja do nawiązania współpracy z nowymi partnerami biznesowymi z północnych Niemiec i Europy oraz poznania ich oczekiwań w dziedzinach technologii produkcyjnych […]

13 czerwca 2017

JAZON ze Złotym Medalem MTP !

Za nami kolejna edycja targów ITM Polska: Innowacje, Technologie, Maszyny. 2017 rok okazał się wyjątkowo udany – JAZON znalazł się w zaszczytnym gronie laureatów Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prezentowana przez naszą firmę Szlifierka Pionowa CNC VIG-50 marki Palmary Nagrodzona została Złotym Medalem MTP. Odznaczenie podczas uroczystej Gali odebrali Jan Zadykowicz – Prezes JAZON Sp […]

28 maja 2017

Targi WOD- KAN 2017 już za nami

Dziękujemy Państwu za spotkanie na Jubileuszowych Targach WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy. Podczas tegorocznych targów zaprezentowaliśmy nasze nowości: chwytak do zwężek kanalizacyjnych (CHZK) chwytak do bloków poziomy (CHBZ600) chwytak do palisad (CHPS) wyciągacz do pokryw studzienek kanalizacyjnych (WP) oraz inne rozwiązania dedykowane między innymi dla przedsiębiorstw z branży wodno-kanalizacyjnej. Do zapoznania się z naszą ofertą na […]

20 marca 2017

AUTOMATICON 2017 – podziękowania

Szanowni Państwo, dziękujemy za Państwa obecność na targach Automaticon 2017 w Warszawie, które odbyły się w dniach 14-17 marca. . Podczas tegorocznych targów zaprezentowaliśmy nasze możliwości w dziedzinie produkcji zautomatyzowanych linii produkcyjnych i montażowych . Targi były dla nas wspaniałą możliwością zapoznania się z Państwa potrzebami i podzielenia się wiedzą przez naszych specjalistów. Dzięki tym […]

14 czerwca 2016

Targi ITM Machtool 2016 już za nami!

9 czerwca br. zakończyły się targi ITM Machtool w Poznaniu. Na stoisku nr. 1 (pawilon nr. 8) JAZON Sp. z o.o. zaprezentował swoją ofertę z dziedziny maszyn obróbczych CNC oraz konwencjonalnych. Duże zainteresowanie wzbudziły nowości w ofercie: 1. CYLINDRYCZNA SZLIFIERKA CNC | PALMARY OCD – M2/M3 Cylindryczna szlifierka CNC z obrotową głowicą (oś B). Szlifowanie […]

21 kwietnia 2016

Targi BAUMA 2016 zakończone!

17 kwietnia 2016 zakończyły się prestiżowe targi budowlane BAUMA 2016 w Monachium. Firma JAZON kolejny raz wzięła w nich udział i zaprezentowała swoją ofertę. Ta edycja targów okazała się rekordową, zarówno pod względem wystawców jak i zwiedzających. Wydarzenie przyciągnęło około 580.000 gości z 200 krajów. W pierwszej dziesiątce zwiedzających byli Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy, Włosi, Francuzi, […]

6 listopada 2015

Jubileuszowa Elmia Subconctractor już wkrótce

10 – 13 listopada br. (2015) odbywają się targi podwykonawców ELMIA Subcontractor 2015 w Jonkoping, Szwecja. JAZON Sp. z o.o. zaprezentuje swoją ofertę na stoisku nr D05:14, organizowanym przez Dom Polski Wschodniej. Targi Elmia Subcontractor gromadzą około 1200 wystawców z 30 krajów i około 15.000 odwiedzających, w tym roku jubileuszowa – 40 edycja.

16 października 2015

Subcontracting 2015 w Antwerpii

Zapraszamy na stoisko nr 2580, gdzie wraz z polskimi współwystawcami zaprezentujemy swoją ofertę międzynarodowej kooperacji przemysłowej. Targi Subcontracting w Antwerpii to profesjonalne targi dla podwykonawców. Termin imprezy targowej: 21-22 października 2015 r. Miejsce: Antwerpia, Belgia. Polskie stoisko zorganizowane zostało przez Dom Polski Wschodniej we współpracy z WPHI Bruksela.

1 czerwca 2015

Zapraszamy na MACHTOOL w Poznaniu

W tym roku zaprezentujemy nowości w naszej ofercie: EFEKTYWNE Pionowe Centrum Obróbcze VL / i-seria przesuw w osi X 800 mm przesuw w osi Y 560 mm przesuw w osi Z 560 mm WYDAJNE Pionowe Centrum Obróbcze HVM 120 /Oś Z – duży przesuw/ przesuw w osi X 1200 mm przesuw w osi Y 650 […]

28 maja 2015

Zapraszamy na stoisko JAZON na targach PLASTPOL

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia stoiska JAZON Sp. z o.o. na XIX Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, które odbywają się w dniach 26-29.05.2015 w Kielcach. Znaleźć nas można na stoisku nr D-102 w hali D. Na stoisku można zobaczyć, wybrane spośród naszej oferty, konwencjonalne maszyny do obróbki metalu : FREZARKI, SZLIFIERKI, TOKARKI oraz […]

26 maja 2015

Premiera nowości brukarskich JAZON na targach WOD-KAN

Już od dziś (26.05.2015) na Bydgoskich targach WOD-KAN można zobaczyć nasze nowości. Do portfolio JAZON dołączyła nowa gama chwytaków o dużej nośności i solidnej konstrukcji: chwytaki do rur o Ø zew. 24-130 cm, gwarantujące sprawne przenoszenie i ustawianie rur kanalizacyjnych i przepustów, a także chwytaki do krawężników oraz barier drogowych. Zapraszamy na stoisko Z-24 (teren […]

2 kwietnia 2015

Hannover Messe 2015

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów Hannover Messe 2015. Targi odbywać się będą w dniach 13-17 kwietnia 2015. Nasze stoisko: Hala 6 Stoisko K38. Jeśli byliby Państwo zainteresowani odwiedzeniem targów proszę kliknąć w obrazek. Po rejestracji na stronie organizatora otrzymacie Państwo bilet w wersji elektronicznej.

20 marca 2015

Już wkrótce EUROTOOL 2015!

Odwiedź nasze stoisko podczas targów EUROTOOL 2015. To już 20 edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów. Impreza targowa odbędzie się w dniach 13-15 października 2015 w Krakowie. JAZON – hala DUNAJ / Stoisko D-51 ADRES TARGÓW EXPO Kraków ul. Galicyjska 9 (boczna od ul. Centralnej) 31-586 Kraków

4 marca 2015

Zaproszenie na Targi STOM-TOOL w Kielcach w dniach 10-12.03.2015

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach STOM-TOOL w Kielcach w dniach 10-12.03.2015, hala C, stoisko C-39 Na stoisku zaprezentowane zostaną systemy filtrowentylacyjne: SEPARATORY MGŁY OLEJOWEJ – ODOLEJACZE – FILTRY Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą na naszej stronie internetowe. KLIKNIJ TU

14 października 2014

Białostocki JAZON Gazelą Biznesu

Białostocki JAZON Sp. z o.o. po raz kolejny został odznaczony Gazelą Biznesu. To już 14 edycja rankingu organizowanego przez Puls Biznesu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost przychodów, osiągnięty w ciągu trzech lat (2012 vs. 2010). JAZON Sp. z o.o. znalazł […]

14 października 2014

Białostocki JAZON na Hannover Messe

Białostocki JAZON Sp. z o.o. prezentuje swoje możliwości produkcyjne podczas Targów Hanowerskich 2014. Jest to jedno z bardziej znaczących wydarzeń w świecie technologii przemysłowych, gdzie pokazywane są innowacyjne rozwiązania technologiczne. JAZON Sp. z o.o. po raz czwarty bierze udział w kategorii Podwykonawstwo Przemysłowe. – Obecność na tego typu wydarzeniach to promocja na arenie międzynarodowej. Najbardziej […]

16 stycznia 2014

JAZON na Targach INTERMAT 2014 w Abu Dhabi

W dniach 14-16 stycznia 2014 odbyły się Międzynarodowe Targi INTERMAT Middle East. To trzecia już edycja imprezy ukierunkowanej na Bliski Wschód i Afrykę Północną. JAZON Sp. z o.o. znalazł się wśród szerokiego grona wystawców w celu zaprezentowania oferty na rynkach Bliskiego Wschodu. Główne zakresy tematyczne targów to maszyny i urządzenia budowlane, materiały budowlane i urządzenia […]

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera