Dostarczenie usługi w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi – zapytanie

W związku z realizacją projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pt. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Poniżej zamieszczamy link do zapytania na dostawę usługi w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Termin składania ofert: 06.12.2019

Usługa w zakresie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera