JAZON Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Fundusz europejski

Miło nam poinformować, że JAZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Jazon Sp. z o.o. dąży do ciągłego rozwoju firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów pod własną marką oraz zwiększanie sprzedaży produktów już posiadanych w ofercie.

Celem bezpośrednim I etapu realizacji projektu jest opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji, pokazującego możliwości firmy w zakresie zwiększenia przychodów osiąganych z eksportu.

W ramach nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firma planuje ekspansję na rynki zagraniczne z produktami wytwarzanymi pod marką własną skierowanymi na rynek usług budowlanych.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie:

  •  wzrostu sprzedaży,
  • wzrostu konkurencyjności firmy,
  • dywersyfikacji przychodów.

Wartość projektu: 496 614,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 287 640,00 PLN.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera