Zapytanie ofertowe na usługę budowy strony www

Fundusz europejski

 

W związku z realizacją projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pt. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Poniżej  zamieszczamy zapytanie dotyczące usługi budowy strony internetowej.

Termin składania ofert: 10.01.2020

Do Pobrania:

Zapytanie ofertowe na usługę budowy strony internetowej

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera