Blog

10 lipca 2024

Jazon został autoryzowanym integratorem renomowanej firmy Fronius

Jesteśmy niezwykle dumni, mogąc ogłosić, że nasza firma uzyskała status autoryzowanego integratora renomowanej firmy Fronius Polska. Fronius to nie tylko producent systemów spawania, ale również lider innowacyjności, który nieustannie rozwija i doskonali metody spawania. To nie jest początek współpracy, już wcześniej z frimą Fronius realizowaliśmy wspólne projekty, które zakończyły się sukcesem. Zdobycie statusu autoryzowanego integratora […]

3 czerwca 2024

Jak automatyzacja procesów wpływa na wyniki produkcyjne zakładu przemysłowego?

Automatyzacja procesów produkcyjnych staje się kluczowym elementem nowoczesnych zakładów przemysłowych, umożliwiającym znaczne zwiększenie efektywności i jakości produkcji. Przez zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak robotyka, sztuczna inteligencja oraz systemy sterowania, przedsiębiorstwa mogą minimalizować udział pracy ręcznej w produkcji, co prowadzi do szybszego i bardziej precyzyjnego procesu wytwarzania produktów. Automatyzacja nie tylko przyspiesza produkcję, ale również zwiększa […]

3 kwietnia 2024

Budowa i działanie tokarskich centrów obróbczych

Przygotowanie elementów metalowych wymaga zastosowania odpowiedniej metody nadawania im pożądanego kształtu, wymiarów oraz poziomu wykończenia powierzchni. Tam, gdzie liczy się niska tolerancja wymiarowa, najczęściej stosuje się różne odmiany obróbki ubytkowej. W grę wchodzi tu elektrodrążenie bądź skrawanie, które jest bardziej rozpowszechnione. W jego ramach – zależnie od potrzeb – wykonywane są operacje frezowania, dłutowania, przeciągania, […]

16 lutego 2024

Nowy asortyment w ofercie JAZON – zaburtowa wykaszarka do wodorostów

  Nowość w ofercie firmy Jazon! Zaburtowa wykaszarka do wodorostów Poszerzamy ofertę o Urządzenia komunalne Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz innowacyjny produkt – zaburtową wykaszarkę do wodorostów, która stanowi doskonałe rozwiązanie problemu zarastających akwenów. Nasza wykaszarka umożliwia wycinanie porostów wodnych w fazie ich wzrostu, co przyczynia się do utrzymania równowagi ekosystemu w zbiornikach wodnych – […]

2 lutego 2024

Zastosowanie blach zgrzewanych

Wytwarzanie komponentów wykonanych z metalu często wiąże się z koniecznością łączenia ze sobą fragmentów materiału. Tam, gdzie ma ono mieć trwałych charakter, można skorzystać z kilku różnych technik uzależnionych od potrzebnej w danym przypadku wytrzymałości oraz charakteru powstającego komponentu. W grę może więc wchodzić tzw. połączenie pasowane, użycie elementów złącznych w postaci nitów, a także […]

13 grudnia 2023

Dołącz do Ligi jazON

🚀 Dołącz do Brukarskiej Ligi Jazon – jazOn! 🧰 Dołącz do naszego Programu „Brukarska Liga Jazon” i odkryj świat wiedzy brukarskiej, cennych opinii, porad, nagród oraz uznania! 🌐 Profil FB: @jazonarzedziabrukarskie 🔍 Zakosztuj z 3 Niezależnych Stref: I. Włącz się do dyskusji – #dyskusjaON 🗣️ Pozostawiaj merytoryczne komentarze pod postami z prezentacją narzędzi. Zaangażuj się […]

6 grudnia 2023

Obróbka uzębień bez tajemnic

W większości maszyn i urządzeń niezbędne jest zastosowanie sprawnego i odpornego na działanie czynników zewnętrznych systemu przekazywania napędu. W sytuacjach, gdy w grę wchodzą znaczne obciążenia mechaniczne, a także konieczność przenoszenia wysokich momentów obrotowych i pracy z dużymi prędkościami obrotowymi, przy jednoczesnej małej awaryjności oraz ponadprzeciętnej żywotności najczęściej wybierane są koła zębate. Ich praca polega […]

20 listopada 2023

Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Re_Open UK

  Informacja o realizacji projektu W ramach Programu Re_Open UK z dnia 16 marca 2023 r. numer wniosku o dofinansowanie projektu:   PBAR.02.01.00-00-0760/23 „Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do pobrexitowej rzeczywistości” Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 746,62 EUR (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć euro 62/100). „Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Ostatecznego odbiorcę na […]

11 października 2023

Budowa i działanie frezarskich centrów obróbczych

Przygotowanie elementów wykonanych z metalu, które mają odznaczać się wysoką jakością, a więc niską tolerancją wymiarową oraz odpowiednim poziomem wykończenia powierzchni wymaga ich wcześniejszej precyzyjnej obróbki kształtowej, metodą pozwalającą na uzyskanie potrzebnej geometrii danego detalu. Najbardziej uniwersalnym sposobem formowania wyrobów jest frezowanie w stali oraz metalach nieżelaznych, których charakterystyka na to pozwala. Przekonajmy się, na […]

20 września 2023

Które dziedziny przemysłu są najbardziej zautomatyzowane?

  Dążenie do zwiększenia tempa realizacji wszystkich procesów technologicznych przy zachowaniu wysokiej jakości powstających wyrobów znajduje swoje odbicie w stosowaniu rozwiązań, które zmniejszają ilość operacji wymagających ingerencji operatorów używanych urządzeń. Wiele linii jest przestawianych na szybsze i bardziej sprawne działanie przez wprowadzanie zaawansowanej automatyzacji lub robotyzacji. Trendy te są widoczne we wszystkich gałęziach przemysłu, jednak […]

4 sierpnia 2023

Jazon realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0416/23

Jazon Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0416/23-00 zawartą w dniu 18.07.2023 r. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0416/23 pn. „Rozwój firmy Jazon Sp. z o.o. poprzez zwiększenie udziału na rynku krajowym i nowoczesnych rynkach zagranicznych w oparciu o konkurencyjny produkt własnej konstrukcji” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w […]

24 lipca 2023

Zautomatyzowane stanowiska spawalnicze: Przyszłość precyzyjnej produkcji!

Zautomatyzowane stanowiska spawalnicze - Przyszłość precyzyjnej produkcji! Precyzja, wydajność, oszczędność czasu i kosztów oraz bezpieczeństwo pracowników

29 czerwca 2023

JAZON Sp. z o.o. na misji gospodarczej, organizowanej przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju

Cieszymy się, że będziemy reprezentować nasze przedsiębiorstwo w Monachium, Niemcy. 26-30 czerwca 2023 r. Kolejna misja gospodarcza, organizowana przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju, odbędzie się w Monachium. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele ośmiu przedsiębiorstw z branży […]

1 czerwca 2023

Przemysłowe znaczenie obróbek tokarskich

Wykonywanie elementów metalowych przeznaczonych do zastosowań precyzyjnych wymaga niezwykle dokładnego kształtowania materiału i nierzadko osiągania niskich tolerancji wymiarowych oraz wysokiej jakości przygotowywanych powierzchni. Wśród technologii stosowanych na najszerszą skalę i pozwalających na szybkie uzyskiwanie rezultatów znajdują się techniki obróbki skrawaniem. Wiążą się one z formowaniem detali przez usuwanie z nich naddatku przy użyciu narzędzia zawierającego […]

26 kwietnia 2023

Automatyzacja w procesach produkcji części metalowych

Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa zależą w znacznej mierze od tego, w jakim stopniu jest ono w stanie zoptymalizować realizowane operacje technologiczne, by przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskać wyższe tempo produkcji oraz w możliwie największym stopniu zredukować związane z nimi koszty. Niezawodnym sposobem w przypadku firm prowadzących działalność związaną z obróbką metalu i wytwarzaniem z niego wszelkiego […]

28 lutego 2023

Zgrzewanie blach krok po kroku

Wykonywanie trwałych połączeń elementów metalowych może przebiegać na różne sposoby. W wielu operacjach technologicznych wykorzystuje się technikę zgrzewania. Znajduje ona zastosowanie m.in. w przypadku prętów, profili, w tym rur, a także części wykonanych z blachy. Zgrzewanie blach jest używane w procesach produkcyjnych maszyn, urządzeń, pojazdów czy narzędzi, a także przedmiotów użytkowych. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

9 grudnia 2022

Wykorzystanie robotyzacji w spawaniu blach stalowych

Wytwarzanie wyrobów, w których wykorzystuje się różne elementy metalowe, zwykle pociąga za sobą  konieczność szybkiego łączenia tworzących je komponentów. Tam, gdzie poszczególne komponenty mają być spojone na stałe, najczęściej stosowane są procesy spawania polegające na punktowym upłynnieniu metalu w miejscu złączenia, w celu scalenia fragmentów w jednorodną całość. Gwarantuje to wysoką wytrzymałość, a także eliminuje […]

11 października 2022

Na czym polega toczenie CNC metali?

Wytworzenie elementów metalowych o wysokiej dokładności wymiarowej i poziomie wykończenia powierzchni wymaga korzystania z zaawansowanych metod obróbki. Wśród technologii, które są w tym celu wykorzystywane najczęściej, znajdują się przede wszystkim różne odmiany obróbki ubytkowej, polegające na usuwaniu naddatku w celu uzyskania wymaganej w konkretnym przypadku geometrii, a zwłaszcza skrawanie wiążące się z odspajaniem niepotrzebnego materiału […]

11 sierpnia 2022

Najpopularniejsze metody obróbki metali

Obróbka metali to zbiorcza nazwa dla różnych procesów zmieniających parametry metali – nie tylko ich wielkość i kształt, ale także właściwości fizyczne i chemiczne. Stosuje się ją w wielu gałęziach przemysłu, głównie przy produkcji maszyn, sprzętu AGD i RTV, części elektronicznych. Poznaj podstawowe metody stosowane do obróbki metali.

28 czerwca 2022

Montaż przemysłowy kiedyś a dziś. Co zmieniło się na przestrzeni lat?

Montaż przemysłowy to proces produkcji maszyn i linii produkcyjnych składający się z trzech etapów: planowania, instalacji oraz testowania. Nieustanny rozwój techniki sprawia, że na wszystkich etapach wdrażane są coraz nowsze technologie. Sprawdź, jak bardzo zmieniły się one na przestrzeni lat.

12 kwietnia 2022

Jak przebiega proces frezowania w stali?

Frezowanie jest jednym z najbardziej podstawowych procesów obróbki stali. Można je stosować zarówno na płaskich, jak i skomplikowanych powierzchniach, na przykład brzegach gwintów czy kół zębatych. Dzięki tej obróbce można otrzymać przeróżne kształty takie jak ząbki, otwory, gwinty i inne. W jaki sposób przebiega frezowanie?

2 marca 2022

Charakterystyka i działanie zautomatyzowanych systemów załadowczych

Procesy załadowywania towarów za pomocą zwykłych wózków widłowych mogą zabierać sporo czasu, który spowalnia produkcję, szczególnie jeśli w danym przedsiębiorstwie muszą być bardzo często powtarzane. Dlatego warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób działają automatyczne systemy załadowcze, dzięki którym w znacznym stopniu można usprawnić pracę i uzyskać dużo większe tempo przepływu towarów. To sprawia, że […]

21 grudnia 2021

Jak robotyzacja wpłynęła na procesy obróbcze metalu?

Obróbka metalu to różnorodne procesy, które mają na celu zmianę wymiarów, właściwości i kształtu konkretnych elementów. Prace związane z obrabianiem stosowane są przede wszystkim w zakładach przemysłowych i różnej wielkości warsztatach. Wykorzystuje się do tego maszyny i urządzenia, które mogą być obsługiwane ręcznie, ale coraz częściej proces ten podlega automatyzacji i robotyzacji, dzięki czemu wymaga […]

2 listopada 2020

JAZON Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Miło nam poinformować, że JAZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr SA.57015 (2020/N) w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej i wsparcie bieżącej działalności spółki JAZON, w czasie utrudnień wywołanych pandemią COVID – 19 […]

15 grudnia 2019

Dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon Sp. z o.o.”

JAZON S.p. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.” JAZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0152/17 pn. “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. […]

21 stycznia 2019

JAZON Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Miło nam poinformować, że JAZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Jazon Sp. z o.o. dąży do […]

15 lutego 2018

Jazon Sp. z o.o. otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego

Jazon Sp. z o.o. otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”, umowa o powierzenie grantu nr Grant/74. Cel projektu: wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów filtrujących służących podwyższeniu żywotności chłodziw; potwierdzenie skuteczności działania produkowanych urządzeń (w zakresie podwyższenia […]

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera