• ul. Wysockiego 164A, 15-167 Białystok
 • +48 85 654 46 20
  • 21 STY 19
  JAZON Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  JAZON Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  Miło nam poinformować, że JAZON  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18 pn. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.”

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

  osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

  działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

  Jazon Sp. z o.o. dąży do ciągłego rozwoju firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów pod własną marką oraz zwiększanie sprzedaży produktów już posiadanych w ofercie.

  Celem bezpośrednim I etapu realizacji projektu jest opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji, pokazującego możliwości firmy w zakresie zwiększenia przychodów osiąganych z eksportu.

  W ramach nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firma planuje ekspansję na rynki zagraniczne z produktami wytwarzanymi pod marką własną skierowanymi na rynek usług budowlanych.

  Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie:

  – wzrostu sprzedaży,

  – wzrostu konkurencyjności firmy,

  – dywersyfikacji przychodów.

  Wartość projektu: 496 614,00 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich:  287 640,00 PLN.

   

   

  www.mapadotacji.gov.pl