• ul. Wysockiego 164A, 15-167 Białystok
  • +48 85 654 46 20

JAZON Sp. z o.o. posiada wdrożone, potwierdzone certyfikatami systemy zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 oraz OHSAS 18001. Gwarantuje to Klientom powtarzalną, wysoką jakość wyrobów i usług.