• ul. Wysockiego 164A, 15-167 Białystok
 • +48 85 654 46 20
  • 03 GRU 19

  Zapytanie ofertowe na usługę budowy strony www

  W związku z realizacją projektu nr POPW.01.02.00-20-0025/18

  pt. „Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.”

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

  działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

  Poniżej  zamieszczamy zapytanie dotyczące usługi budowy strony internetowej.

  Termin składania ofert: 10.01.2020

  Do Pobrania:

  Zapytanie ofertowe na usługę budowy strony internetowej