Automatyzacja w procesach produkcji części metalowych

Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa zależą w znacznej mierze od tego, w jakim stopniu jest ono w stanie zoptymalizować realizowane operacje technologiczne, by przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskać wyższe tempo produkcji oraz w możliwie największym stopniu zredukować związane z nimi koszty. Niezawodnym sposobem w przypadku firm prowadzących działalność związaną z obróbką metalu i wytwarzaniem z niego wszelkiego rodzaju detali, będzie skorzystanie z możliwości oferowanych przez automatykę przemysłową i robotykę oraz automatyzacja procesu produkcji części metalowych. Przekonajmy się, jakie fazy można usprawnić i w jaki sposób.

Jakie procesy technologiczne mają zastosowanie przy produkcji części metalowych?

Procesy technologiczne wykorzystywane przy produkcji części metalowych mogą składać się z różnych operacji. Często w grę wchodzi obróbka skrawaniem, a więc frezowanie, toczenie czy wiercenie, a także obróbka plastyczna np. cięcie i gięcie blach czy ich tłoczenie, jak również obróbka termiczna, a zatem spawanie albo zgrzewanie, a nierzadko także wycinanie lub perforacja. Skala i zakres poszczególnych działań zależy od charakterystyki powstającego wyrobu, możliwe będzie więc różne zestawianie konkretnych czynności.

Które obszary procesu produkcji można ulepszyć?

Współcześnie większość prac związanych z zaawansowaną obróbką metalu jest wykonywana na urządzeniach CNC, czyli sterowanych komputerowo. Obszarem, w którym można wprowadzić wiele ulepszeń, jest transport międzyoperacyjny, a więc przemieszczanie materiałów między stanowiskami, jak też ich pozycjonowanie przed obróbką oraz odbiór, a także kontrola jakości po jej zakończeniu. Wiele można też usprawnić, wprowadzając zrobotyzowane linie spawalnicze lub służące do obróbki wykończeniowej albo montażu.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera