Które dziedziny przemysłu są najbardziej zautomatyzowane?

 

Dążenie do zwiększenia tempa realizacji wszystkich procesów technologicznych przy zachowaniu wysokiej jakości powstających wyrobów znajduje swoje odbicie w stosowaniu rozwiązań, które zmniejszają ilość operacji wymagających ingerencji operatorów używanych urządzeń. Wiele linii jest przestawianych na szybsze i bardziej sprawne działanie przez wprowadzanie zaawansowanej automatyzacji lub robotyzacji. Trendy te są widoczne we wszystkich gałęziach przemysłu, jednak w niektórych obszarach postępują szybciej. Szczególnie dynamicznie przebiega automatyzacja procesów produkcji części metalowych. Wiąże się to nie tylko z dostępnością urządzeń sterowanych komputerowo, które łatwo w nie wkomponować, ale również z opracowywania specjalnych systemów transportu międzyoperacyjnego i kontroli jakości.

Jakie rozwiązania są wykorzystywane przy automatyzacji produkcji?

Procesy automatyzacji produkcji wymagają wykorzystania urządzeń, których pracę można łatwo zaprogramować. W grę wchodzi tu przede wszystkim wykorzystywanie obrabiarek CNC, które prowadzą zaawansowaną obróbkę skrawaniem, a więc frezowanie, toczenie czy wiercenie, a także urządzeń realizujących zadania z zakresu obróbki plastycznej np. gięcia na prasie krawędziowej, wykorzystywania wykrojników czy wreszcie obróbki termicznej związanej z cięciem laserowym oraz zgrzewaniem albo spawaniem. Przestrzenią, gdzie można poczynić wymierne oszczędności, jeżeli chodzi o czas i koszty jest również transport międzyoperacyjny oraz kontrola jakości. Sposobem na uzyskanie większej wydajności jest często tworzenie gniazd produkcyjnych, gdzie z użyciem robota pozycjonującego i przenoszącego materiał i półprodukty realizuje się kolejno kilka procesów.

Co można zyskać dzięki automatyzacji?

Automatyzacja pociąga za sobą przede wszystkim ograniczenie kosztów przez redukcję zatrudnienia. Przyczynia się również do uzyskiwania lepszej jakości przez eliminowanie błędów popełnianych przez operatorów oraz znacząco przyspiesza proces, podnosząc wydajność.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera