Wykorzystanie robotyzacji w spawaniu blach stalowych

Wytwarzanie wyrobów, w których wykorzystuje się różne elementy metalowe, zwykle pociąga za sobą  konieczność szybkiego łączenia tworzących je komponentów. Tam, gdzie poszczególne komponenty mają być spojone na stałe, najczęściej stosowane są procesy spawania polegające na punktowym upłynnieniu metalu w miejscu złączenia, w celu scalenia fragmentów w jednorodną całość. Gwarantuje to wysoką wytrzymałość, a także eliminuje potrzebę używania dodatkowych materiałów np. śrub, wkrętów czy nitów, co obniża masę i oszczędza miejsce. W zautomatyzowanych procesach wytwórczych najkorzystniejsze okaże się spawanie zrobotyzowane blach lub kształtowników. Przekonajmy się, co oznacza robotyzacja spawania i zobaczmy, co można dzięki niej zyskać.

Na czym polega robotyzacja spawania?

Robotyzacja spawania oznacza, że proces jest wykonywany automatycznie, bez udziału człowieka. Maszyna, czyli robot spawalniczy samodzielnie dzięki zamontowanym czujnikom lokalizuje położenie elementów, które mają zostać połączone, dobiera parametry pracy do odległości brzegów spoiny i jej niezbędnej wysokości, a po udanym pozycjonowaniu rozpoczyna wykonywanie spawu w odpowiednim miejscu i kończy w momencie, gdy głowica robocza dotrze do właściwego punktu.

Co można zyskać za sprawą procesu robotyzacji spawania?

Za sprawą procesu zrobotyzowanego spawania można podnieść jakość wykonywanych spoin, która nie będzie już zależała od błędów popełnionych przez spawacza. Łatwiej wyeliminować też wiele niezgodności spawalniczych np. wynikających z dostających się do jeziorka spawalniczego zanieczyszczeń. Ważne będzie także zminimalizowania zagrożenia związanego z powstającymi i niebezpiecznymi dla zdrowia dymami spawalniczymi. Nie można też zapominać o dużym wzroście wydajności i sporym zmniejszeniu kosztów.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera