Zgrzewanie blach krok po kroku

Wykonywanie trwałych połączeń elementów metalowych może przebiegać na różne sposoby. W wielu operacjach technologicznych wykorzystuje się technikę zgrzewania. Znajduje ona zastosowanie m.in. w przypadku prętów, profili, w tym rur, a także części wykonanych z blachy. Zgrzewanie blach jest używane w procesach produkcyjnych maszyn, urządzeń, pojazdów czy narzędzi, a także przedmiotów użytkowych. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Czym jest zgrzewanie metali?

Zgrzewanie metali służy stworzeniu połączenia sztywnego, a proces ten polega na podgrzaniu miejsca styku do temperatury bliskiej temperaturze topliwości. W momencie jej osiągnięcia powierzchnie są do siebie dociskane mechanicznie z dużą siłą. Powoduje to zarówno odkształcenie się metalu, jak i przeniknięcie się struktury spajanych fragmentów, co po ostygnięciu skutkuje pojawieniem się trwałej zgrzeiny. Istnieją różne technologie zgrzewania m.in. gazowe czy indukcyjne, jednak najpowszechniej stosowane jest elektryczne zgrzewanie oporowe. Za sprawą zgrzewania można łączyć elementy metalowe punktowo jedno- i dwustronnie, a także doczołowo lub liniowo, w tym na zakładkę albo liniowo-doczołowo. Stosuje się ponadto zgrzewanie garbowe.

Jak przebiega zgrzewanie metalu?

Proces zgrzewania zachodzi w trzech kolejnych fazach. Pierwsza z nich polega na dociśnięciu elektrod do powierzchni, co jednocześnie powoduje zamknięcie obwodu i umożliwia przepływ prądu. Stawiany przez materiał opór oznacza wydzielanie się ciepła na styku łączonych elementów, wskutek czego powstaje jądro zgrzeiny. Strefa ogrzanego materiału zwiększa się, rosnąc do momentu wstrzymania przepływu prądu, czyli dosunięcia elektrod. Po obniżeniu temperatury metalu zachodzi ponowna krystalizacja w obrębie zgrzeiny i połączenie zyskuje odpowiednią wytrzymałość.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera